Tarimes de fusta i mobles d’exterior

Tarimes de fusta per a interiors i exteriors, terrasses, piscines, mobles d’exterior i barreres.